راهنمای کامل تمکن مالی ویزاهای مختلف کانادا

راهنمای کامل تمکن مالی ویزاهای مختلف کانادا

تمکن مالی از مهم ترین مدارک تاثیر گذار در تصمیم گیری افسر کنسولی می باشد. در واقع شما با ارائه نامه تمکن مالی به افسر کنسولی این اطمینان را می دهید که از پس هزینه ها در کشور مورد نظر برمی آیید و از این لحاظ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد.

 سفارت خانه هر کشوری مبالغ حداقلی برای تمکن مالی مسافر اعلام کرده اند و این مبالغ برای هر کشور متفاوت است. مبالغ تمکن مالی ویزا، بر مبنای هزینه های رفت و برگشت به آن کشور، هزینه اقامت در هتل و یا مسافر خانه، هزینه های حمل و نقل در آن کشور، هزینه های خورد و خوراک و مواردی از این قبیل مشخص می شود.
نامه تمکن مالی، توسط بانک عامل هر شخص و به واحد پول کشور مورد نظر صادر می شود. در واقع تمکن مالی شامل ، مانده حساب شخص و سپرده های بانکی ایشان به همراه تاریخ بازگشایی حساب، میانگین مبالغ وارد شده به حساب، میانگین مبالغ خارج شده از حساب و تفاضل این دو (گردش حساب) می باشد. معمولا در تمکن مالی، تمامی مبالغ به در واحد ریال عنوان می شوند و شخص متقاضی تمکن مالی، باید با توجه به ویزای درخواستی، واحد پول درخواستی مورد نظر را اعلام دارد. تمکن مالی در صورتی معتبر است که شعب ارزی آن را صادر و مدیر شعبه آن را مهر و امضاء کند.

گواهی تمکن مالی برای سفارت کانادا

تمکن مالی ویزای کانادا شامل، مانده حساب شخص به دلار کانادا، مبالغ ورودی به حساب متقاضی، مبالغ خروجی از حساب متقاضی و گردش حساب می‌باشد. بازه تمکن مالی و گردش حساب مورد درخواست سفارت کانادا، 3 ماه اخیر از تاریخ درخواست می باشد. با توجه به اطلاعات ارائه شده سفارت کانادا، مبلغ مورد نیاز تمکن مالی ویزای کانادا، هر نفر 50.000 دلار کانادا می باشد. مدت اعتبار تمکن مالی ویزای کانادا، 7 روز از تاریخ صدور آن می باشد. تمکن مالی کانادا، باید ممهور به مهر شعب ارزی بانک صادر کننده باشد و مدیر شعبه ارزی نیز آن را به امضاء برساند.

متقاضی اخذ ویزای کاری کانادا، با مدارک تمکن مالی خود باید به دولت کانادا اثبات کند که توان مالی کافی برای اقامت در کانادا را دارا می باشد و برای برطرف کردن حداقل الزامات زندگی در این کشور، با مشکلی مواجه نخواهد شد.

متقاضی ویزای کار کانادا، نمی تواند از شخص دیگری برای امرار معاش پول قرض بگیرد و باید توانایی پرداخت تمامی هزینه های زندگی خویش را، قبل از دریافت حقوق و مزایای شغل جدید داشته باشد.

اگر همسر و فرزندان تان، به همراه شما در کانادا اقامت داشته باشند، می توانید در صورت نیاز از منابع مالی آن ها ( در صورت وجود) نیز استفاده کنید.

اگر شرکت و یا کارفرما، به منظور همکاری با شما، دعوت نامه ای برای تان ارسال کند، شما باید با مدارک تمکن مالی این اطمینان را به آن ها بدهید که در تامین هزینه های اولیه خود در کشور کانادا، دچار مشکل نخواهید شد.

میزان تمکن مالی ویزای کاری کانادا

مقدار پول مورد نیاز برای ویزای کاری کانادا، با توجه به تعداد نفرات خانواده متقاضی مشخص می شود. برای تعیین هزینه های ویزای کاری کانادا، باید به موارد زیر دقت شود:

  •     شخص متقاضی
  •     همسر شخص متقاضی
  •     فرزندان شخص متقاضی
  •     فرزندان وابسته به همسرتان (که شما ناپدری / نامادری آنها می شوید.)

نامه تمکن مالی شخص متقاضی، که در هنگام درخواست مهاجرت ارائه می شود، باید گواهی این موضوع باشد که شخص متقاضی دارای شرایط مالی مناسب برای مهاجرت می باشد. در زیر، جدولی ارائه می شود که هزینه های مورد نیاز ویزای کار کانادا با توجه به تعداد افراد خانوار مشخص شده است:
بودجه مورد نیاز به دلار کانادا   |   تعداد افراد خانواده
3,361$                                 |  برای هر عضو بیشتر
12,475$                                        1
15,531$                                        2                  
19,093$                                        3
23,181$                                        4
26,292$                                       5

تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

کانادا، به دلیل شهریه های کم دانشگاه ها و هزینه های پائین زندگی، مقصد محبوب دانشجویان بین المللی است. برای ادامه تحصیل در کانادا، تمکن مالی بودجه های در دسترس برای پرداخت شهریه و هزینه های زندگی مورد نیاز است.
متقاضیان ویزای تحصیلی کانادا، برای اثبات و تمکن مالی، باید مدارک زیر را ارائه دهند:

تمکن مالی 6 ماه گذشته متقاضی:

تمکن مالی 6 ماه گذشته متقاضی ویزای تحصیلی کانادا نشان می دهد که مدارک مالی و بودجه در دسترس برای حمایت از هزینه های دانشگاه و پرداخت هزینه های رفت و آمد و زندگی کافی است یا خیر.

تمکن مالی سرپرست خانواده:

تمکن مالی سرپرست خانواده و یا اعضای دیگر خانواده (در صورت کافی بودن بودجه) نشان دهنده حمایت مالی خانواده از متقاضی ویزای تحصیلی کانادا.

میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

میانگین هزینه تحصیل در کانادا، 15 هزار دلار کانادا تخمین زده شده است. این مقدار برای موسسات آموزشی و برنامه های تحصیلی، متفاوت است. متقاضیان علاوه بر هزینه های آموزشی، موظف به پرداخت هزینه های اقامت و زندگی نیز می باشند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
مبلغ مورد نیاز در هر سال (به اضافه هزینه شهریه)  |   اشخاصی که به کانادا وارد می شوند
10,000$                                                                      شخص متقاضی
+ 4,000$                                                                   به همراه یک شخص از خانواده
+ 3,000$                                                                    هر شخص از خانواده

تمکن مالی ویزای توریستی کانادا

گواهی تمکن مالی ویزای توریستی کانادا، بسیار تاثیر گذار در تائید و حتی رد کردن درخواست ویزای توریستی کانادا باشد. مبلغ تمکن مالی ویزای توریستی کانادا، شرایط مربوط به تاریخچه سفری و اسناد ملکی متقاضی را تعیین می کند. با توجه به اعلام سفارت کانادا، گواهی تمکن مالی ویزای کانادا برای شخص متقاضی 50 هزار دلار کانادا می باشد و هر عضو از خانواده که ایشان را همراهی کنند، 10 هزار دلار کانادا اضافه می شود؛ اما اگر تمکن مالی ویزای توریستی کانادا، بیشتر از مبلغ اعلام شده سفارت این کشور باشد، شرایط تاریخچه سفری و اسناد ملکی برای ایشان تغییر پیدا خواهد کرد. با افزایش مبلغ تمکن مالی، تعداد سفر های خارجی شخص متقاضی و همچنین اموال منقول و غیر منقول ایشان نیز باید بیشتر باشد. دلیل این شرایط برای تمکن مالی ویزای کانادا، عدم ارائه تمکن مالی جعلی از سوی شخص متقاضی می باشد.


منبع: ویزالند
visaland.org